Hakımızda

MED Üretim ve Paylaşım Kooperatifimiz gerçekleştirdiği kongresinde iktisatçı, avukat, muhasebeci ve iş insanlarımızdan oluşan güçlü yönetim ve denetleme organlarını seçmiş ve tüm resmi yasal işlemleri tamamlamıştır. Kooperatifimizin merkezi Duesseldorf`ta dır. Aşamalı olarak Frankfurt, Hamburg, Berlin, Stuttgart, Hannover ve Duisburg’da şube açmayı planlamakta ve zaman içinde tüm Almanya’daki insanlarımıza hizmet etmeyi hedeflemektedir.
Kooperatifimizin temel amacı öncelikle Almanya’da oluşan Kürdistani pazara sahip çıkmak ve bu doğrultuda öncelikle gastronomi sektöründe iş yapan insanlarımızın ve halkımızın günlük olarak satın aldığı ürünleri, daha kaliteli ve daha uygun fiyatlarla almalarını sağlamak.
Kapitalizmin merkezinde, tek tek insanımızın sistemle rekabeti imkânsız, ama küçük birikimlerin bir devasa güce dönüşmesi (damlaya damlaya göl olması) ve bu gücün de rekabeti mümkündür. Kooperatifimize ortak olacak her insanımız kendi geleceğine yatırım yapmakla birlikte, ulusal sermayenin oluşmasına katkı sunacaktır. Kooperatifimiz iş yapan veya çalışan tüm insanlarımızın ortaklığını da kabul etmektedir.
Kooperatifimize ortak olacak kişiler insan Hakları Evrensel Beyannamesi’ndeki kriterleri kabul eden, kadın erkek eşitliğine inanan, dayatma olmaksızın tüm inançların özgürce yaşamalarını kabul eden kişilerden oluşur. Ayrıca Kooperatifimize üye olacak kişiler, aynı zamanda Kooperatifte söz sahibi olacaklardır. Kooperatifimiz Alman kooperatif yasalarını uygun kurulmuş ve o yasaları esas alarak çalışma yürütecektir.
Kooperatif yönetimi olarak insanlarımıza çağrımız; zaman kaybetmeden kendi kooperatifinize ortak olun, kendi emeğinize, pazarınıza ve geleceğinize sahip çıkın. Kooperatifimiz! Kartelleşmeye ve Tekelleşmeye karşı ortaklaşarak büyümek için, Med Üretim ve Paylaşım Kooperatifi çatısı altında birleşelim. Tüzük ve programımızı kabul eden herkesi kendi işinin sahibi olmaya davet ediyoruz.

Kooperatifimizin aşamalı olarak gerçekleştirmeyi hedeflediği projeler:

1-Gastronomi sektöründe imbiss, restaurant, market ve kiosk alanında iş yapan insanlarımıza ve halkımıza kolaylık sağlamak,
2-Kooperatifimiz kısa ve üzün vadede üreteceği tüm ürünleri kendi patenti ile kendi markasını yaratmak.
3-Konferanslar, ulusal ve uluslar arası kongreler, seminerler, paneller, düğünlerin yapılacağı kapsamlı salon zincirleri yapmak ve işletmek,
4- İnşaat sektöründe toplumsal ihtiyaç olan konut inşa etmek ve piyasaya sunmak.

BM`nin 2010 verilerine göre Dünya genelinde 800 bin kooperatif, bir milyar civarında kooperatif üyesi bulunmaktadır. AB sınırları içinde 250 bin kooperatife 163 milyon ortak bulunmaktadır Almanya da 5688 kooperatife 20 milyon kişi ortaktır. 2012 yılı Birleşmiş Milletler tarafında, uluslararası kooperatif yılı ilan edilmiştir. Kooperatifleşmenin amacı, küçük birikimleri bir araya getirerek ekonomik güç oluşturmaktır.

Kooperatifler iş ortakları arasındaki güvencenin teminatıdır. Kooperatifler ekonomiye katkısından dolayı istihdam imkânı yaratır. Sende kooperatifleşme vasıtasıyla, bu maddi ve manevi değerlerden pay sahibi olmak istiyorsan, Med Üretim ve Paylaşım Kooperatifine üye ol, küçük birikimlerini yatırıma dönüştür, Almanya’da oluşan Kürdistani pazara, yani kendi pazarına sahip çık. Aracıya verdiğin kar payını sonlandır, kendi pazarına, emeğine ve geleceğine sahip çık. Bu anlamda, çalışan, üreten sensin, bundan sonra ne kimseyi sömür nede kendini sömürt, şimdiye kadar aracıya verdiğin paraya ”artık yeter!” de. Kartelleşmeye ve Tekelleşmeye karşı ortaklaşarak büyümek için, Med Üretim ve Paylaşım Kooperatifi çatısı altında birleşelim.

MED ÜRETİM VE PAYLAŞIM KOOPERATİF
YÖNETİM ve DENETLEME KURULU