Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı

Nihat Kaygalak

Başkan Yardımcısı

Abdurrahman Nas

Maliye ve Tercüme

Niyazi Öztaş

Maliye

Senol Şimşek
Mustafa Ömeroğlu
Hüsniye Toprak
Haydar İltemur
Salman IIgat

Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulu
Denetleme Kurulu Başkanı
Ruken Korkut

Başkan Yardımcısı
Barış Yeşil
Fadime Teper